تشخیص مایکوتوکسین ها به روش HPLC و ملحقات دستگاه hplc از کمپانی R-Biopharm آلمان

این کمپانی تولیدکننده کیت ها و سایر ملزومات آزمایشگاهی تخصصی حیطه مواد غذایی می باشد.

اندازه گیری مایکوتوکسین ها به روش HPLC توسط ستون های ایمونو افینیتی جزو روش های مرجع در این زمینه میباشد.

این شرکت نماینده انحصاری ستون های ایمونو افینیتی  کمپانی R-Biopharm در ایران می باشد.

شامل ستون های 
Aflatoxin total(B1,B2,G1,G2,M1

Ochra

DON

ZERA

M1

همچنین این شرکت توانایی تامین سایر ملحقات HPLC از کمپانی های Agillent و Waters را دارا می باشد