تشخیص بیماری های دام و طیور به روش الایزا از کمپانی ID-VET فرانسه

این کمپانی تولیدکننده کیت های تشخیص بیماری های نشخوارکنندگان ، اسب و تعدادی از بیماری های طیور به روش الایزا می باشد.
این شرکت نماینده انحصاری کمپانی ID-VET در ایران می باشد.


لیست محصولات