تشخیص بیماری های دام و طیور به روش الایزا از کمپانی Svanova سوئد

این کمپانی تولید کننده کیت های تشخیص بیماری های دام بزرگ از جمله بعضی سویه های تب برفکی ، Border disease و انواع گونه های بابزیا در گاو و EHV1/EHV4 در اسب می باشد.


لیست محصولات