تشخیص بیماری های دام به روش الایزا از کمپانی Bio-X بلژیک

کمپانی Biox بلژیک تولید کننده کیت های تشخیص بیماری های دام بزرگ به روش الایزا و تست های سریع علی الخصوص تشخیص عفونی اسهال از جمله کریپتوسپوریدیوم و ایکولای و غیره می باشد. شایان ذکر است این کمپانی تولید کننده کیت های تشخیص بیماری های ماهی از جمله IPN, VHS, IHN و غیره به روش الایزا می باشد.