Skip Navigation Links
   
تشخیص آلاینده های موجود در مواد غذایی به روش مولکولی از کمپانی Biotools اسپانیا

کمپانی Biotools  اسپانیا تنها تولید کننده کیت های PCR جهت تشخیص آلاینده ای موجود در مواد غذایی از جمله تشخیص نوع گوشت دامهای مختلف در مواد غذایی خام و پروسه شده، تشخیص نوع گونه ماهی های حلال گوشت از حرام گوشت در مواد غذایی و همچنین تشخیص مواد غذایی که تحت تغییرات ژنتیکی (GMO) قرار گرفته اند می باشد.
این شرکت نماینده انحصاری کمپانی Biotools  اسپانیا در زمینه تشخیص آلودگی های موجود در مواد غذایی می باشد.

لیست محصولات