تشخیص بقایای دارویی در مواد غذایی از کمپانی ZEU اسپانیا

کمپانی ZEU تولید کننده کیت های تشخیص سریع بقایای دارویی در مواد غذایی و صنایع لبنی، تشخیص کمی آغوزو تشخیص نوع  شیر دام های مختلف می باشد.

کیت های تشخیص بقایای دارویی توانایی تشخیص کیفی کلیه آنتی بیوتیک ها در میزان تشخیص MRL و استاندارد اروپا را دارند.

روش انجام تست به صورت تست های سریع بوده و نیاز به تجهیزات و ابزار خاصی ندارد. 
 
این شرکت نماینده انحصاری کمپانی ZEU در ایران می باشد.

لیست محصولات