Skip Navigation Links
صفحه اصلی
محصولاتExpand محصولات
خدمات
اخبارExpand اخبار
ارتباط با ما
پرسش و پاسخ
   
تشخیص مایکوتوکسین ها و بقایای دارویی از کمپانی Europroxima هلند

کمپانی Europroxima  هلند تولید کننده کیت های تشخیص مایکوتوکسین ها از قبیل آفلاتوکسین توتال، Aflatoxin M1 ، Aflatoxin B1 ، اکراتوکسین، فومینیزین، زرالنون، T2-Toxin به روش الایزا و همچنین تست سریع با دامنه تشخیص زیاد و حد تشخیص خوب با حساسیت و اختصاصیت بالا می باشد.

در ضمن کیت های الایزا جهت تشخیص کلیه باقی مانده های دارویی از جمله آمینوگلیکوزید ها،سولفانامیدها، کلرامفنیکل ها، نیتروفوران ها(از قبیل فورازولیدون) بتالاکتام ها، ضد انگل ها، قارچ کش ها از قبیل مالاشیت گرین، آنتی کوکسیدیوز، فلورکوئینولون ها ( از قبیل انروفلوکساسین) و تتراسایکلین ها توسط این کمپانی ارائه می گردد. 

علاوه بر آنتی بیوتیک و مایکوتوکسین ها، این کمپانی تولید کننده کیت های تشخیص کلیه هورمون های استروئیدی و غیر استروئیدی از قبیل DES, ترینبولون، زرانول، کورتیکواستروئید ها را در کلیه مواد غذایی و نمونه های بیولوژیک از قبیل خون، سرم، ادرار و مدفوع به روش الایزا می باشد. 

 

 

لیست محصولات