تاییدیه های بین المللی AOAC

کیت های تایید شده توسط FDA تا تاریخ آگوست  2010 به همراه شماره ثبت آنها جهت دریافت AOAC.

لازم به ذکر است در لیست مذکور کیت های زیر از کمپانی Neogen آمریکا تایید و ثبت گردیده اند:

- کیت تشخیص هیستامین به روش الایزا.
- کیت تشخیص آفلاتوکسین توتال به روش الایزا.
- کیت تشخیص سریع پودر گوشت و استخوان نوشخوارکنندگان در خوراک دام و طیور.
- کیت تشخیص سریع بقایای دارویی در شیر.
- کیت تشخیص پروتئین حساسیت زا ناشی از بادام به روش الایزا. 
- کیت تشخیص سریع لیستریا در کلیه مواد غذایی.
- کیت تشخیص سریع لیستریا در کلیه مواد غذایی و محیط.

Approval Certificates