خدمات پس از فروش
- نصب و راه اندازی کلیه دستگاه و تجهیزات PCR و Real Time-PCR. 
-  نصب و راه اندازی کلیه دستگاههای موجود در آزمایشگاه سرولوژی. 
-  ارائه گارانتی ، تعمیر و نگهداری دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی به مدت یک الی سه سال. 
-  آموزش، نصب و راه اندازی کیت ها ی آمایشگاهی و تفسیر نتایج.
-  دعوت از نماینده کمپانی های تولید کننده خارجی به ایران جهت آموزش تخصصی کارشناسان.
-  برگزاری کارگاه آموزشی در کشور های خارجی و در کمپانی های تولید کننده.
        بعد    آخر